Jobb inom treasury och kapitalförvaltning – Q&A om arbetsmarknaden

By 4 juli, 2016Uncategorized

HUR SER UTBUDET AV JOBB INOM TREASURY UT?
Rätt profiler efterfrågas alltid, men generellt är efterfrågan större på kompetens inom middle office snarare än rena handlarroller. Kvantitativa profiler med kunskaper inom regelverk och riskhantering är eftersökta. Arbetsuppgifterna har också blivit bredare, mer projektorienterade och mindre sitta vid en skärm och handla hela dagen.

EXISTERAR INTE PROPRIETARY TRADING INOM TREASURY LÄNGRE?
Vår uppfattning är att det är relativt ovanligt. När det existerar så är mandaten mindre, och syftet snarare att vara uppdaterad på marknaden och hålla handlarna motiverade mer än en del i företagets lönsamhetsmål.

VILKA KOMPETENSER OCH BAKGRUNDER EFTERFRÅGAS INOM TREASURY?
Kunskaper inom valuta och räntehandel i kombination av erfarenhet och intresse för systemfrågor. Som sagt ett större intresse för kandidater med kvantitativ bakgrund. Mer generellt kan man säga att rollerna inom treasury är i ständig förändring. Det ser helt annorlunda ut idag jämfört med i början av 2000-talet. Sannolikt ser det annorlunda ut om 10 år, vilket ställer krav på anpassningsförmåga och nyfikenhet.

VAD EFTERFRÅGAS INOM KAPITALFÖRVALTNING?
Situationen här är likadan som inom andra områden inom bank och finans, det är risk och compliance som efterfrågas mer än de traditionella rollerna. På senare tid har vi dock sett en ökad efterfrågan hos kunder även inom front office och förvaltning.

TIPS TILL STUDENT ELLER NYUTEXAMINERAD SOM FUNDERAR PÅ ATT JOBBA MED KAPITALFÖRVALTNING ELLER TREASURY?
Inom speciellt kapitalförvaltning är utbudet av jobb mindre än efterfrågan. Det krävs ett brinnande intresse. Att jobba extra under studietiden är ett bra sätt att få en fot in. Sedan kan man fundera mer specifikt vilka roller som man är intresserad av och välja inriktning eller förstajobb efter det. Front, mid eller back office? Kvantanalytiker eller riskhantering? Precis som inom många yrken idag är det positivt att ha ett stort allmänt intresse för teknik och system.

Leave a Reply