Headhunting inom bank och finans, vad utmärker finansbranschen?

By 4 augusti, 2016Uncategorized

NÄR ÄR DET VANLIGT ATT AKTÖRER INOM FINANS TAR IN HJÄLP FRÅN EXTERNA REKRYTERARE?
Generellt när rollen är kritisk för verksamheten. Något som är utmärkande för finans är att även juniora positioner kan kräva headhunting för att hitta rätt kandidat. Inom till exempel regelverk, rapportering och compliance är utbudet även på junior nivå litet. Urvalsgruppen av kandidater med 1-3 års erfarenhet inom nya kapitaltäckningsregler är till exempel sannolikt mindre än antalet potentiella VD kandidater för många företag.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED HEADHUNTING?
Företag tar en stor risk vid anställningar. Ersättning ska betalas ut månad efter månad, år efter år. Personen måste skapa ett motsvarande eller större värde. Valet är kritiskt och ett duktigt rekryteringsföretag kan se till att det blir rätt person till rätt pris. Rekryterare har ett mycket större underlag att hämta både information och kompetens från.

Det är svårt för företag att uppskatta utbudet utanför sitt eget företag, samt att bedöma de kandidater som söker. Risk kan ses som kostnad och duktiga rekryterare sänker risken för felrekryteringar. Även alternativkostnaderna måste beaktas. Det är sällsynt med rena rekryteringsavdelningar, så ofta innebär en rekrytering att någon får avsätta tid från andra uppgifter.

Avslutningsvis krävs en mellanhand när en eftertraktad kandidat byter arbetsplats mellan två konkurrerande bolag.

NÄR ÄR HEADHUNTING ÖVERFLÖDIGT?
Vid större urvalsgrupper och mer generiska roller, där profilen är given och många kandidater matchar.  Sedan kan större bolag med utarbetade och tidigare framgångsrika strukturer för rekrytering sköta majoriteten av tillsättningarna själva.

VILKA ROLLER HEADHUNTAS MEST?
Allt inom risk. Specifika regelverk, compliance, rapportering och redovisning. Allt som har med finansiell riskbedömning att göra.

Leave a Reply