Jobb inom risk och compliance – Hur ser efterfrågan ut?

By 4 september, 2016Uncategorized

HUR SER UTBUDET AV JOBB UT SOM RISKANALYTIKER?
Antalet tjänster har växt kraftigt sedan finanskrisen 2008 relativt andra områden. Både inom -process och finansiell risk.

INOM COMPLIANCE?
Samma här, nya regelverk som organisationer måste implementera har skapat en mängd arbetstillfällen.

VILKA TYPER AV ARBETSGIVARE BEHÖVER PERSONAL?
Det har växt över hela spektrat. Bank, försäkring, kapitalförvaltning samt värdepappershandel. Alla områden har större riskfokus och högre krav på regelefterlevnad.

PROFILER OCH BAKGRUNDER SOM EFTERFRÅGAS?
Inom compliance är det numera inte bara jurister som eftersöks, utan även ekonomer, ofta bredare profiler med omfattande operativ erfarenhet. Inom risk är det allt från kvantitativa profiler till mer processinriktade profiler, såsom interrevisorer och liknande

Leave a Reply