All Posts By

worqs

Val av kanaler vid platsannonsering – Vilka ger bäst kandidater per investerad krona?

By | jobbannonsering | No Comments

Det finns 100-tals potentiella ställen att publicera sin platsannons på. Från små nischsajter till giganten LinkedIn. Vissa är prisvärda, vissa betydligt överprisade. Vår affärsidé är att hjälpa kunder i denna djungel, men har du bestämt dig för att sköta annonseringen själv har vi 5 tips.

1. Som utgångspunkt, räkna ut kostnaden per läsning/klick av din annons.

Antalet läsningar korrelerar givetvis med antalet ansökningar, och antalet ansökningar korrelerar i sin tur med chansen att exakt rätt kandidat söker jobbet. Klicken bör alltså vara så billiga som möjligt.

På sociala nätverk ser du denna kostnad enkelt i annonssystemet. På andra sajter kan det vara krångligare att få tillgång till korrekt data. Generellt kan det sägas att traditionella aktörer ofta inte gynnas av att du kan mäta exakt. De misstycker sällan om du baserar ditt beslut på att “Nå ledande beslutsfattare”. En kanal vi provat resulterade i att varje faktisk läsning av annonsen kostade 2000kr, att jämföra med tex vår snittkostnad på Google Adwords på cirka 13 kronor.

2. Om du är tveksam, platsannonsera enbart i sökmotorer och sociala nätverk.

Klicken är generellt både billigare och mer relevanta. Skillnaden i kostnad mellan nätverken är inte så stor. Det faktum att allting är mätbart gör att prissättningen aldrig blir helt orimlig som i fallet ovan.

3. Är urvalsgruppen stor och efterfrågan på jobbet hög kan du inte misslyckas.

Du kommer sannolikt tillsätta tjänsten vilka kanaler du än använder.

4. Är urvalsgruppen liten måste du pricka rätt.

Är det under 500 personer som har rätt kompetens för jobbet är sannolikt headhunting vad du behöver. Är den större än så men ändå begränsad rekommenderar vi återigen sociala medier och sökmotorer. Relevans är på grund av den smala urvalsgruppen minst lika viktig som volym. Du vill att rätt kompetenser ska se din annons, snarare än att visa annonsen så många gånger som möjligt. Det går att målgruppsstyra annonsering mycket exakt via sociala medier och sökmotorer.

Även nischsajter kan här vara mycket bra. Inom vissa områden har det utvecklats en “standard” att jobb hittas på specifika branschsajter, antagligen vet du själv vilken sajt det gäller inom ditt område om det finns någon. Men en varning här, begär ändå data, för det är i sådana här fall där prissättningen kan bli helt orimlig.

5. Vid annonsering i sociala medier: Välj CPM (kostnad per 1000 visningar) om jobbet är lockande och CPC (kostnad per klick) om jobbet är tråkigt.

Kostnaden du betalar i sociala medier är i form av budgivning mot andra annonsörer med samma målgrupp. Du kan alltid välja om du vill betala per visning eller att betala per klick. Normalt bör kostnaden för de båda modellerna bli samma, men det gäller bara om dina annonser beter sig som en snittannons. Är det relativt mot konkurrenterna fler som klickar på dina annonser bör du välja CPM, då det innebär att din faktiska klickkostnad blir lägre.

Verkar krångligt eller tråkigt? Vi hjälper dig gärna! Annonserar du genom oss får du dessutom tillgång till de icke-officiella priserna hos många kanaler, vilket kanske skulle kunna bli tips 6: betala inte listpriser! (stämmer inte alltid, vissa nischsajter håller sig 100% till sina officiella priser). Hur som helst, intresseanmälan nedan!

Pris och intresseanmälan

Jobb inom risk och compliance – Hur ser efterfrågan ut?

By | Uncategorized | No Comments

HUR SER UTBUDET AV JOBB UT SOM RISKANALYTIKER?
Antalet tjänster har växt kraftigt sedan finanskrisen 2008 relativt andra områden. Både inom -process och finansiell risk.

INOM COMPLIANCE?
Samma här, nya regelverk som organisationer måste implementera har skapat en mängd arbetstillfällen.

VILKA TYPER AV ARBETSGIVARE BEHÖVER PERSONAL?
Det har växt över hela spektrat. Bank, försäkring, kapitalförvaltning samt värdepappershandel. Alla områden har större riskfokus och högre krav på regelefterlevnad.

PROFILER OCH BAKGRUNDER SOM EFTERFRÅGAS?
Inom compliance är det numera inte bara jurister som eftersöks, utan även ekonomer, ofta bredare profiler med omfattande operativ erfarenhet. Inom risk är det allt från kvantitativa profiler till mer processinriktade profiler, såsom interrevisorer och liknande

Headhunting inom bank och finans, vad utmärker finansbranschen?

By | Uncategorized | No Comments

NÄR ÄR DET VANLIGT ATT AKTÖRER INOM FINANS TAR IN HJÄLP FRÅN EXTERNA REKRYTERARE?
Generellt när rollen är kritisk för verksamheten. Något som är utmärkande för finans är att även juniora positioner kan kräva headhunting för att hitta rätt kandidat. Inom till exempel regelverk, rapportering och compliance är utbudet även på junior nivå litet. Urvalsgruppen av kandidater med 1-3 års erfarenhet inom nya kapitaltäckningsregler är till exempel sannolikt mindre än antalet potentiella VD kandidater för många företag.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED HEADHUNTING?
Företag tar en stor risk vid anställningar. Ersättning ska betalas ut månad efter månad, år efter år. Personen måste skapa ett motsvarande eller större värde. Valet är kritiskt och ett duktigt rekryteringsföretag kan se till att det blir rätt person till rätt pris. Rekryterare har ett mycket större underlag att hämta både information och kompetens från.

Det är svårt för företag att uppskatta utbudet utanför sitt eget företag, samt att bedöma de kandidater som söker. Risk kan ses som kostnad och duktiga rekryterare sänker risken för felrekryteringar. Även alternativkostnaderna måste beaktas. Det är sällsynt med rena rekryteringsavdelningar, så ofta innebär en rekrytering att någon får avsätta tid från andra uppgifter.

Avslutningsvis krävs en mellanhand när en eftertraktad kandidat byter arbetsplats mellan två konkurrerande bolag.

NÄR ÄR HEADHUNTING ÖVERFLÖDIGT?
Vid större urvalsgrupper och mer generiska roller, där profilen är given och många kandidater matchar.  Sedan kan större bolag med utarbetade och tidigare framgångsrika strukturer för rekrytering sköta majoriteten av tillsättningarna själva.

VILKA ROLLER HEADHUNTAS MEST?
Allt inom risk. Specifika regelverk, compliance, rapportering och redovisning. Allt som har med finansiell riskbedömning att göra.

Jobb inom treasury och kapitalförvaltning – Q&A om arbetsmarknaden

By | Uncategorized | No Comments

HUR SER UTBUDET AV JOBB INOM TREASURY UT?
Rätt profiler efterfrågas alltid, men generellt är efterfrågan större på kompetens inom middle office snarare än rena handlarroller. Kvantitativa profiler med kunskaper inom regelverk och riskhantering är eftersökta. Arbetsuppgifterna har också blivit bredare, mer projektorienterade och mindre sitta vid en skärm och handla hela dagen.

EXISTERAR INTE PROPRIETARY TRADING INOM TREASURY LÄNGRE?
Vår uppfattning är att det är relativt ovanligt. När det existerar så är mandaten mindre, och syftet snarare att vara uppdaterad på marknaden och hålla handlarna motiverade mer än en del i företagets lönsamhetsmål.

VILKA KOMPETENSER OCH BAKGRUNDER EFTERFRÅGAS INOM TREASURY?
Kunskaper inom valuta och räntehandel i kombination av erfarenhet och intresse för systemfrågor. Som sagt ett större intresse för kandidater med kvantitativ bakgrund. Mer generellt kan man säga att rollerna inom treasury är i ständig förändring. Det ser helt annorlunda ut idag jämfört med i början av 2000-talet. Sannolikt ser det annorlunda ut om 10 år, vilket ställer krav på anpassningsförmåga och nyfikenhet.

VAD EFTERFRÅGAS INOM KAPITALFÖRVALTNING?
Situationen här är likadan som inom andra områden inom bank och finans, det är risk och compliance som efterfrågas mer än de traditionella rollerna. På senare tid har vi dock sett en ökad efterfrågan hos kunder även inom front office och förvaltning.

TIPS TILL STUDENT ELLER NYUTEXAMINERAD SOM FUNDERAR PÅ ATT JOBBA MED KAPITALFÖRVALTNING ELLER TREASURY?
Inom speciellt kapitalförvaltning är utbudet av jobb mindre än efterfrågan. Det krävs ett brinnande intresse. Att jobba extra under studietiden är ett bra sätt att få en fot in. Sedan kan man fundera mer specifikt vilka roller som man är intresserad av och välja inriktning eller förstajobb efter det. Front, mid eller back office? Kvantanalytiker eller riskhantering? Precis som inom många yrken idag är det positivt att ha ett stort allmänt intresse för teknik och system.