Category

Uncategorized

Jobb inom risk och compliance – Hur ser efterfrågan ut?

By | Uncategorized | No Comments

HUR SER UTBUDET AV JOBB UT SOM RISKANALYTIKER?
Antalet tjänster har växt kraftigt sedan finanskrisen 2008 relativt andra områden. Både inom -process och finansiell risk.

INOM COMPLIANCE?
Samma här, nya regelverk som organisationer måste implementera har skapat en mängd arbetstillfällen.

VILKA TYPER AV ARBETSGIVARE BEHÖVER PERSONAL?
Det har växt över hela spektrat. Bank, försäkring, kapitalförvaltning samt värdepappershandel. Alla områden har större riskfokus och högre krav på regelefterlevnad.

PROFILER OCH BAKGRUNDER SOM EFTERFRÅGAS?
Inom compliance är det numera inte bara jurister som eftersöks, utan även ekonomer, ofta bredare profiler med omfattande operativ erfarenhet. Inom risk är det allt från kvantitativa profiler till mer processinriktade profiler, såsom interrevisorer och liknande

Headhunting inom bank och finans, vad utmärker finansbranschen?

By | Uncategorized | No Comments

NÄR ÄR DET VANLIGT ATT AKTÖRER INOM FINANS TAR IN HJÄLP FRÅN EXTERNA REKRYTERARE?
Generellt när rollen är kritisk för verksamheten. Något som är utmärkande för finans är att även juniora positioner kan kräva headhunting för att hitta rätt kandidat. Inom till exempel regelverk, rapportering och compliance är utbudet även på junior nivå litet. Urvalsgruppen av kandidater med 1-3 års erfarenhet inom nya kapitaltäckningsregler är till exempel sannolikt mindre än antalet potentiella VD kandidater för många företag.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED HEADHUNTING?
Företag tar en stor risk vid anställningar. Ersättning ska betalas ut månad efter månad, år efter år. Personen måste skapa ett motsvarande eller större värde. Valet är kritiskt och ett duktigt rekryteringsföretag kan se till att det blir rätt person till rätt pris. Rekryterare har ett mycket större underlag att hämta både information och kompetens från.

Det är svårt för företag att uppskatta utbudet utanför sitt eget företag, samt att bedöma de kandidater som söker. Risk kan ses som kostnad och duktiga rekryterare sänker risken för felrekryteringar. Även alternativkostnaderna måste beaktas. Det är sällsynt med rena rekryteringsavdelningar, så ofta innebär en rekrytering att någon får avsätta tid från andra uppgifter.

Avslutningsvis krävs en mellanhand när en eftertraktad kandidat byter arbetsplats mellan två konkurrerande bolag.

NÄR ÄR HEADHUNTING ÖVERFLÖDIGT?
Vid större urvalsgrupper och mer generiska roller, där profilen är given och många kandidater matchar.  Sedan kan större bolag med utarbetade och tidigare framgångsrika strukturer för rekrytering sköta majoriteten av tillsättningarna själva.

VILKA ROLLER HEADHUNTAS MEST?
Allt inom risk. Specifika regelverk, compliance, rapportering och redovisning. Allt som har med finansiell riskbedömning att göra.

Jobb inom treasury och kapitalförvaltning – Q&A om arbetsmarknaden

By | Uncategorized | No Comments

HUR SER UTBUDET AV JOBB INOM TREASURY UT?
Rätt profiler efterfrågas alltid, men generellt är efterfrågan större på kompetens inom middle office snarare än rena handlarroller. Kvantitativa profiler med kunskaper inom regelverk och riskhantering är eftersökta. Arbetsuppgifterna har också blivit bredare, mer projektorienterade och mindre sitta vid en skärm och handla hela dagen.

EXISTERAR INTE PROPRIETARY TRADING INOM TREASURY LÄNGRE?
Vår uppfattning är att det är relativt ovanligt. När det existerar så är mandaten mindre, och syftet snarare att vara uppdaterad på marknaden och hålla handlarna motiverade mer än en del i företagets lönsamhetsmål.

VILKA KOMPETENSER OCH BAKGRUNDER EFTERFRÅGAS INOM TREASURY?
Kunskaper inom valuta och räntehandel i kombination av erfarenhet och intresse för systemfrågor. Som sagt ett större intresse för kandidater med kvantitativ bakgrund. Mer generellt kan man säga att rollerna inom treasury är i ständig förändring. Det ser helt annorlunda ut idag jämfört med i början av 2000-talet. Sannolikt ser det annorlunda ut om 10 år, vilket ställer krav på anpassningsförmåga och nyfikenhet.

VAD EFTERFRÅGAS INOM KAPITALFÖRVALTNING?
Situationen här är likadan som inom andra områden inom bank och finans, det är risk och compliance som efterfrågas mer än de traditionella rollerna. På senare tid har vi dock sett en ökad efterfrågan hos kunder även inom front office och förvaltning.

TIPS TILL STUDENT ELLER NYUTEXAMINERAD SOM FUNDERAR PÅ ATT JOBBA MED KAPITALFÖRVALTNING ELLER TREASURY?
Inom speciellt kapitalförvaltning är utbudet av jobb mindre än efterfrågan. Det krävs ett brinnande intresse. Att jobba extra under studietiden är ett bra sätt att få en fot in. Sedan kan man fundera mer specifikt vilka roller som man är intresserad av och välja inriktning eller förstajobb efter det. Front, mid eller back office? Kvantanalytiker eller riskhantering? Precis som inom många yrken idag är det positivt att ha ett stort allmänt intresse för teknik och system.