Digital Headhunting

Worqs är en del av Blaq Group AB, ett rekryteringsföretag inriktat på headhunting av specialister åt företag inom bank, finans samt försäkring. Med Worqs erbjuder vi våra egna distributionskanaler samt vårt eget sätt att annonsera målgruppsstyrt.

Syftet är att hjälpa kunder i fall där urvalsgrupperna är tillräckligt stora för att annonsering sannolikt räcker för skapa ett tillräckligt underlag för att hitta rätt kandidat. I kombination med tester och system för kandidathantering är vår målsättning att göra det så enkelt och effektivt som möjligt att rekrytera kvalificerade ekonomer, jurister samt ingenjörer.

Vi hittar rätt kandidater

worqs medarbetare